Nowe trendy w edukacji

bole.wspolczesnamedycyna.com.pl Fasada Roku

Edukacja, tak samo jak cała otaczająca nas rzeczywistość, ulega zmianom, a to co jakiś czas temu uznawane było za niezastąpione, dziś uważane jest za zupełnie nieefektywne. Jakie są więc najnowsze Socjokulturowe konteksty edukacji, a od czego nauczyciele już odchodzą?

dagama.com.pl

Przede wszystkim zmienia się podejście do ucznia. Dziś to on, a nie przyswajana przez niego treść, pozostaje w centrum procesu nauczania. Modyfikacji ulega także rola nauczyciela – teraz ma być on przewodnikiem, mentorem, liderem i coachem dla swoich uczniów. Dawniej jego zadanie stanowiło bycie ekspertem i dostawcą treści edukacyjnych z danej dziedziny. Nowoczesne podejście zakłada też, że uczeń nie musi być we wszystkim perfekcyjny, a porażki są składową procesu nauczania.

Odchodzi się także od korzystania wyłącznie z jednego podręcznika. Zamiast tego pedagodzy podczas przygotowywania lekcji wykorzystują źródła internetowe, co pozwala im na bardziej pluralistyczne podejście do zagadnienia. Dzięki temu program nauczania staje się bardziej spersonalizowany.